29-07-2011 r. Wersja do wydruku  

Kanalizacja dla Drzonku i Wieszczyczyna

 

 

 

 

 

 

28 lipca 2011 r. odbyło się w Wieszczyczynie uroczyste oddanie do użytku sieci kanalizacyjnej, wybudowanej dla Drzonku i Wieszczyczyna.

 

W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Dolska – Henryk Litka, Przewodnicząca RMiG Dolsk – Janina Pawełczyk wraz z przewodniczącymi komisji Rady oraz radnymi z Drzonku i Wieszczyczyna, rady sołeckie obu wiosek oraz przedstawiciele wykonawcy, inspektor nadzoru. Goścmi tej uroczystości byli także Burmistrz Śremu – Adam Lewandowski i Prezes Spółki Wodno – Kanalizacyjnej ze Śremu - Andrzej Szczepaniak.

 

Spotkanie otworzył Burmistrz Dolska. Omówił on także oddawaną do użytku inwestycję. Są to dwie pierwsze wioski z gminy Dolsk, które zostały wyposażone w instalację kanalizacyjną. W porozumieniu z gminą Śrem ścieki dostarczane są do oczyszczalni ścieków w Śremie. Inwestycja kosztowała prawie 4,1 mln. zł. Gmina Dolsk pozyskała środki unijne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 2.400.000 zł.

 

W kwietniu 2010r. rozstrzygnięto przetarg na wyłonienie wykonawcy, którym został Zakład Usługowy Wodno – Kanalizacyjny s.c. Strykowo. Umowa z wykonawcą przewidywała, że roboty będą zakończone w lipcu 2011r. Ogółem wykonano ponad 10 km sieci kanalizacyjnej wraz z 105 przyłączami. W Wieszczyczynie dużą część prac wykonano metodą przecisków. Zadbano w ten sposób o stan dopiero co wybudowanej drogi asfaltowej.

 

Burmistrz w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej potrzebnej mieszkańcom i środowisku inwestycji.

 

Do przecięcia symbolicznej wstęgi Burmistrz Henryk Litka poprosił Sołtysów Drzonku i Wieszczyczyna - Stanisława Kaźmierskiego i Justynę Wojciechowską. Następnie ks. Proboszcz parafii p.w. Św. Rocha w Wieszczyczynie Ryszard Jankowiak poświęcił inwestycję. Głos zabrał także sołtys Drzonku, który podziękował, za tę bardzo potrzebną inwestycję. Natomiast Burmistrz Śremu Adam Lewandowski nawiązał do ustaleń, dotyczących wspólnej gospodarki ściekowej i pogratulował samorządowi gminy Dolsk konsekwencji w działaniu. Uroczystość zakończyła się spotkaniem przy kawie w Wieszczyczyńskiej świetlicy.

 

 

 

Przepompownia Masłowo

 

 

 

Przepompownia Drzonek

 

 

 

Oddanie do użytku kanalizacji Wieszczyczyn - Drzonek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.