27-09-2012 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXV Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XXV Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 8 października 2012 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XXIV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie informacji przez Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot.:

a)     przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy usługowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pokrzywnica,

b)     zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Żerków a Gminą Dolsk w sprawie powierzenia Gminie w Żerków realizacji zadania publicznego Gminy Dolsk w zakresie pomocy społecznej, polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Dolsk do Środowiskowego Domu Samopomocy w Raszewach funkcjonującego w strukturach Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żerkowie,

c)     zmiany budżetu miasta i gminy na 2012 rok,

d)     zmiany Statutu Gminy Dolsk,

e)     podziału gminy Dolsk na okręgi wyborcze.

6.      Interpelacje i wnioski radnych.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.