28-09-2012 r. Wersja do wydruku  

Kolejny projekt w ramach programu „Wielkopolska odnowa wsi” zrealizowany

 

 

 

 

 

W poniedziałek, 24 września 2012 r. w Mszczyczynie nastąpiło oficjalne oddanie wyremontowanych w ramach programu „Wielkopolska odnowa wsi” trzech przydrożnych świątków - dwóch figur i krzyża. Uroczystego poświęcenia dokonał ksiądz proboszcz Tomasz Buliński.

 

Pierwsza z odnowionych figur znajduje się w Gajewie i jest to figura Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dwa pozostałe świątki - figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej oraz Krzyż z kapliczką Matki Boskiej znajdują się w samym Mszczyczynie.

 

Środki na gruntowną renowację wspomnianych obiektów sakralnych mieszkańcy Mszczyczyna zdobyli przez uczestnictwo w konkursie „Pięknieje wielkopolska wieś” ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w maju 2011 roku.

 

Po spełnieniu szeregu wymogów formalnych wniosek na realizację projektu „Odnowienie i zachowanie miejsc kultu religijnego w sołectwie Mszczyczyn” został zaakceptowany przez kapitułę konkursu i 18 czerwca 2012 roku Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Pan Henryk Litka podpisał w Poznaniu umowę o przyznaniu Gminie Dolsk dotacji w wysokości 31.300,00 zł. Całe przedsięwzięcie opiewało na kwotę 39.248,88. Brakujące środki finansowe zapewniła gmina oraz sołectwo Mszczyczyn przeznaczając na ten cel 1.500 zł z funduszu sołeckiego i wkład własny w postaci pracy własnej mieszkańców i użyczenia prywatnego sprzętu do prac porządkowo-wykończeniowych.

 

Właściwa realizacja zadania miała miejsce latem tego roku. Wykonawcą prac renowacyjnych była firma Bud-Mar Marcina Kubiaka z Mszczyczyna.

 

To już trzeci pomyślnie zrealizowany przez gminę Dolsk projekt w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” finansowanego ze środków budżetu województwa wielkopolskiego. Gmina Dolsk uczestniczy w w/w programie od roku 2009.

 

Celem programu jest wsparcie oddolnych inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców wsi, które mają na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich oraz efektywne zagospodarowanie przestrzeni publicznej, przy jednoczesnej poprawie jej estetyki. W odniesieniu do płaszczyzny społecznej konkurs zakłada kreowanie liderów społeczności wiejskiej i większą integrację lokalnego społeczeństwa.

 

Projekty zrealizowane w Gminie Dolsk w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”:

1.      Sołectwo Drzonek – lata 2009-2010, realizacja projektu pn. „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez działania na rzecz mieszkańców i środowiska wsi Drzonek – modernizacja świetlicy wiejskiej”, wartość projektu 59.156,72 zł

2.      Sołectwo Nowieczek – lata 2010-2011 realizacja projektu pn. „Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez działania na rzecz podniesienia atrakcyjności turystyczno-sportowej i rekreacyjnej miejscowości Nowieczek” – całkowita wartość projektu 62.877,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.