29-10-2012 r. Wersja do wydruku  

INFORMACJA

 

 

 

 

 

INFORMACJA

ze spotkania w dniu 26.10.2012 r.

 

w sprawie: przebudowy drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku Księginki-Małachowo

 

 

W dniu 26 października 2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk w obecności Burmistrza i pracowników UMiG, radnych MiG oraz przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy odbyło się kolejne spotkanie w sprawie omówienia postępu realizowanych prac w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 434 w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku od końca obwodnicy miasta Śrem do skrzyżowania z drogą krajową nr 36”.

 

Przedstawiciele Wykonawcy poinformowali, że ustalony jest harmonogram robót budowlanych dla zabezpieczenia przejezdności jezdni w okresie zimowym głównie w miejscowościach Księginki - Małachowo w zakresie:

1)     ułożenia warstwy wiążącej betonu asfaltowego w miejscowościach Księginki-Małachowo na długości istniejącego krawężnika (prawa strona) nastąpi na przełomie października-listopada;

2)     w zakresie brakujących chodników prowadzone są rozmowy z kolejnymi firmami brukarskimi celem skierowania większej ilości osób do wykonywania robót brukarskich;

3)     różnica poziomów niwelety nawierzchni istniejącej i projektowanej między pasami jezdnymi w miejscowości Małachowo (wyjazd w kierunku Kunowa) zostanie zmniejszona poprzez sfrazowanie niwelety istniejącej;

4)     włazy kanalizacji deszczowej w miejscowości Małachowo (lewa strona) zostaną obniżone do istniejącej niwelety nawierzchni w terminie dwóch tygodni;

5)     przed okresem zimowym zostaną również oznakowane wyspy i szykany na przedmiotowej drodze zgodnie z zatwierdzonym projektem oznakowania drogowego.

 

Dla oglądu realizowanych robót kolejne spotkanie planowane jest na początek listopada br.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.