11-06-2013 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXXIV Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XXXIV Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2013 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.  Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy informacji z działalności międzysesyjnej.

5.      Wręczenie Odznak Pamiątkowych „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Dolsk”.

6.      Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a)     regulaminu plaży miejskiej w Dolsku,

b)     wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

c)     zatwierdzenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2013 – 2015,

d)     współdziałania z innymi samorządami w celu grupowego zakupu energii elektrycznej,

e)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk,

f)       zmiany budżetu miasta i gminy na 2013 rok.

7.      Interpelacje i wnioski radnych.

8.      Wolne głosy i wnioski.

9.      Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk

 

 

 

Ostatnia aktualizacja:

  13 czerwca 2013 r.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.