13-05-2014 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XLVI Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XLVI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 21 maja 2014 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XLV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy informacji z działalności międzysesyjnej.

5.      Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot.:

a)     zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok,

b)     absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,

c)     zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy na 2014 rok,

d)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk.

6.      Interpelacje i wnioski.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.