16-06-2014 r. Wersja do wydruku  

                                                                             

                                  

                                        Dolsk, dnia 2014-06-13

 

 

           Na podstawie art.3 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zmianami / w związku z  18 pkt 1 Statutu Gminy Dolsk /Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 Nr 55,poz.1035 ze zm./ zapraszam na  XLVII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2014 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4. Przedstawienie  przez Burmistrza Miasta i Gminy informacji  z działalności
międzysesyjnej .

5.Informacja o funkcjonowaniu gospodarki odpadami w gminie Dolsk .

6. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot.:

a/ przystąpienia Gminy Dolsk do Partnerstwa z Powiatem Śremskim w realizacji projektu pod nazwą „Pokonać wykluczenie . Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie śremskim”

b/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Lipówka,

c/ nabycia nieruchomości położonej w Księginkach,

d/ zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy na 2014 rok,

e/ zmiany uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk.

7. Interpelacje  i wnioski.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie obrad Sesji.

 

                    Przewodnicząca  Rady
                    Pawełczyk Janina  

                                                                   


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.