23-12-2014 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na III Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na III Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014 roku o godz. 1200 w Sali widowiskowej w Dolsku, z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:

a)     zmiany budżetu miasta i gminy Dolsk na 2014 rok,

b)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk,

c)     uchwały budżetowej Miasta i Gminy Dolsk na 2015 rok,

d)     Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk,

e)     zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków  i rurociągów tłocznych dla m. Księginki i Małachowo gm. Dolsk wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury komunalnej w Dolsku – II etap”,

f)       zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na wsi,

g)     określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2015 roku.

5.      Zapytania i wolne wnioski.

6.      Wolne głosy i wnioski.

7.      Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.