29-12-2014 r. Wersja do wydruku  

Spotkanie podsumowujące projekt pod nazwą „Można żyć inaczej”

 

 

 

 

 

 

We wtorek 23 grudnia 2014 r. w Sali Widowiskowej Miasta i Gminy Dolsk odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pod nazwą „Można żyć inaczej” realizowany przez Gminę Dolsk w ramach Programu Osłonowego Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Patronat honorowy nad projektem objął Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka natomiast koordynatorem projektu był Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji zaangażowanych w jego realizację: policji, oświaty, służby zdrowia, pomocy społecznej, służby kuratorskiej oraz biblioteki.

 

W trakcie spotkania kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku omówiła przebieg realizacji projektu oraz jego rezultaty. Dzięki pozyskanym środkom finansowym możliwe było:

-         Sporządzenie diagnozy problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy Dolsk

-         Zorganizowanie pogadanek na temat profilaktyki przemocy w rodzinie wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Dolsk

-         Zorganizowanie warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców z rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy

-         Otwarcie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy z bezpłatnym dostępem do porad prawnych i psychologicznych

-         Przeprowadzenie szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych

-         Zorganizowanie konkursu plastycznego poświęconego tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod nazwą ”Moja rodzina to lubię ”

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka w swoim wystąpieniu podkreślił, że główny cel projektu, jakim było zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących ze zjawiska przemocy w rodzinie został osiągnięty. Kierownik OPS podziękowała wszystkim partnerom projektu-instytucjom za zaangażowanie, które pozwoliło na planowe zrealizowanie powyższych działań.

 

 

Powiększ zdjęcie

 

Powiększ zdjęcie

 

Powiększ zdjęcie

 

Powiększ zdjęcie

 

Powiększ zdjęcie

 

 

  

WAŻNE!

Kliknij na dowolne zdjęcie w celu jego powiększenia.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.