17-03-2015 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na VI Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na VI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 25 marca 2015 roku o godz. 1200 w Sali widowiskowej w Dolsku, z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Przedstawienie sprawozdań za rok 2014 z działalności:

a)     Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk,

b)     Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku,

c)     Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku.

6.      Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:

a)     zmiany uchwały w sprawie dopłat do wszystkich taryf grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dolsk,

b)     współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej,

c)     wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

d)     zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta i gminy na 2015 rok,

e)     udzielenia pomocy finansowej powiatowi śremskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3922 – ul. Gostyńskie Przedmieście w Dolsku”,

f)       zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk za 2014 rok.

7.      Zapytania i wnioski radnych.

8.      Wolne głosy i wnioski.

9.      Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.