31-03-2015 r. Wersja do wydruku  

Mikrodotacje do 5.000,- zł

 

 

 

 

 

 

Centrum PISOP ogłosiło kolejną edycję Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. O dotacje do 5.000,- zł mogą ubiegać się:

-         młode organizacje pozarządowe tj. zarejestrowane nie wcześniej niż 18 miesięcy do dnia złożenia Ofert, z rocznym budżetem nie przekraczającym 25 tys. zł

-         grupy nieformalne i samopomocowe – min. 3 osoby pełnoletnie

 

Oferenci mogą pozyskać środki na:

-         inicjatywy oddolne – działania mieszczące się w sferze pożytku publicznego, czyli w jednym z obszarów wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego m.in. sport, kultura, edukacja.

Działania te, w dowolnej formie np. warsztatów, spotkań, targów mogą być kierowane do społeczności lokalnej, dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych.

-         rozwój organizacji – młode organizacje pozarządowe tj zarejestrowane nie wcześniej niż 18 miesięcy do dnia złożenia Oferty, z rocznym budżetem nie przekraczającym 25 tys. zł będą mogły pozyskać środki na swój rozwój tj. opracowanie planu rozwoju, zakup potrzebnego sprzętu, poszerzenia zakresu działań, podniesienie kwalifikacji zespołu.

 

Wymagane jest 10% wkładu własnego. Wkład ten może być zapewniony poprzez pracę wolontariuszy tzw. wkład osobowy.

 

Inicjatywy w ramach konkursu mogą być realizowane w okresie od 1 czerwca do 31 października 2015 roku.

 

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie oferty za pośrednictwem generatora (www.pisop.org.pl/fio) najpóźniej do 17 kwietnia 2015 roku . Dodatkowo należy wysłać jeden egzemplarz papierowy.

 

Regulamin konkursu, generator, wzór formularza ofertowego oraz kontakty do doradców dostępne są na stronie www.pisop.org.pl/fio

 

Kontakt: Maciej Nowicki nr telefonu 534205699 lub e-mail: maciej.nowicki@pisp.org.pl

 

Projekt Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Projekt został objęty patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Pana Marka Woźniaka.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.