21-04-2015 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na VII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na VII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2015 roku o godz. 1200 w Sali widowiskowej w Dolsku, z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za rok 2014.

6.      Przedstawienie sprawozdań za rok 2014 z działalności:

a)     Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Dolsku,

b)     Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku wraz z filią w Małachowie,

c)     Szkoły Podstawowej w Masłowie,

d)     Przedszkola Samorządowego „Stokrotki” w Dolsku z filiami.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:

a)     zmiany budżetu miasta i gminy Dolsk na 2015 rok,

b)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Dolsk,

c)     zamiany nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym gruntów Księginki i Małachowo,

d)     nabycia nieruchomości położonej w Księginkach,

e)     niewyrażenia zgody na podział sołectwa Ostrowieczno na dwa odrębne sołectwa.

8.      Zapytania i wnioski radnych.

9.      Wolne głosy i wnioski.

10.  Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.