15-07-2015 r. Wersja do wydruku  

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości serdecznie zachęca do zapoznania się z ofertą nowych pożyczek w ramach kolejnej linii pożyczkowej, JEREMIE III.

Podstawowy cel, któremu przyświeca realizacja tej Inicjatywie  to pobudzanie przedsiębiorczości. Dlatego produkty w ramach JEREMIE zostały tak przygotowane, żeby zachęcić przedsiębiorców do korzystania. Są łatwo dostępne, tanie (jedyny koszt to oprocentowanie) i udzielane na takich warunkach, że mogą z łatwością z nich korzystać również ci, którzy dopiero myślą o założeniu biznes

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O pożyczkę może ubiegać się:

każdy kto zamierza być lub już jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem

osoby/przedsiębiorcy, którzy mają lub zamierzają zarejestrować siedzibę przedsiębiorstwa i/lub prowadzić działalność gospodarczą w Wielkopolsce 

osoby/przedsiębiorcy, których cel przedsięwzięcia podlegający finansowaniu z Inicjatywy JEREMIE nie dotyczy rodzaju działalności z listy wykluczeń (ograniczenia sektorowe)

przedsiębiorcy, którzy nie mają statusu przedsiębiorcy zagrożonego, w rozumieniu wytycznych wspólnotowych

osoby/przedsiębiorcy, na których nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem

przedsiębiorcy, którzy nie przekroczyli limitu udzielonej pomocy de minimis

osoby, które uzyskały wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej  najwcześniej po upłynięciu 1 roku od uzyskania w/w wsparcia

Przeznaczenie pożyczki

Pożyczka może być przeznaczona na finansowanie wszelkich przedsięwzięć gospodarczych związanych z rozwojem działalności, w tym w szczególności na:

zakup, budowę lub modernizację obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych

tworzenie nowych miejsc pracy

wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych

zakup wyposażenia: maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia

oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa

Ograniczenia! Firmy transportowe nie mogą ubiegać się o pożyczkę na zakup środków transportu!

Wykluczenia przedmiotowe w finansowaniu

Pożyczka w ramach inicjatywy JEREMIE nie może być przeznaczona na:

pokrywanie wyłacznie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

zakupy mające cele konsumpcyjne

spłatę zobowiązań zaciągniętych w innych instytucjach finansowych

spłatę zobowiązań publiczno-prawnych

Podstawowe warunki udzielania pożyczki

kwota pożyczki max. 100.000,00

okres spłaty pożyczki max. 60 miesięcy (5 lat)

możliwość uzyskania max. 6 miesięcznej karencji w spłacie kapitału

wymagany wkład własny w wysokości min. 10% wartości całej inwestycji

oprocentowanie stałe 2%

zabezpieczenie min. 120% kwoty udzielonej pożyczki

bez OPŁAT I PROWIZJI

Wkład własny

gotówka i majątek, które przeznaczone zostaną na realizację przedsięwzięcia

poniesione i udokumentowane koszty bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia

Dlaczego warto korzystać z pożyczek JEREMIE?

korzystne warunki oferowane przedsiębiorcom – niskie i stałe oprocentowanie

finansowanie startup`ów od momentu rozpoczęcia działalności

pożyczki udzielane są również przedsiębiorcom, którzy nie wykazują zysków, ale mają perspektywy rozwojowe

mniejsze wymogi dotyczące zabezpieczeń

indywidualne podejście do przedsiębiorcy (elastyczność i szybki proces decyzyjny)

Kontakt:

Fundusz pożyczkowy JEREMIE III

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

ul. Okulickiego 3

63 - 100 Śrem

tel./fax: 061 28 32 704, tel. kom.: 698 074 659

e-mail: unia@srem.com.pl

www.unia.srem.com.pl

Osoby do kontaktu:

Milena Filipowska – Główna księgowa/Starszy specjalista ds. szkoleń i programów pomocowych, tel. kom.: 698 074 659, tel./fax: 061 28 32 704, e-mail: milena@unia.srem.com.pl  

Renata Ławniczak- Starszy specjalista ds. funduszy pożyczkowych, tel./fax: 061 28 32 704, e-mail: renata@unia.srem.com.pl


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.