19-02-2016 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XV Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XV Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2016 roku o godz. 1200 w sali widowiskowej w Dolsku, z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.

6.      Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

7.      Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miasta i Gminy Dolsk w 2015 rok:

a)     Komisja Rewizyjna

b)     Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych

c)     Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

d)     Komisja Ochrony Środowiska

8.      Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:

a)     zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok,

b)     zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk za 2015r.,

c)     powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych,

d)     zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich prowadzonych przez gminę Dolsk,

e)     określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Dolsk,

f)       zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Międzychód,

g)     przedłużenia czasu obowiązywania dotyczących taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dolsk.

9.      Interpelacje i zapytania radnych.

10.  Wolne głosy i wnioski.

11.  Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.