13-02-2017 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXVII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XXVII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 15 luty 2017 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku, z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.     Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.     Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.

6.     Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

7.     Sprawozdania za rok 2016 z zakresu działalności:

-        Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie,

-        Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku.

8.     Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:

a)    zasad ustalenia i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi;

b)    zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dolsk dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku;

c)     przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dolsk dla spółki Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. w Śremie;

d)    dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dolsk dla spółki Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. w Śremie;

e)    projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego;

f)      przekazania majątku Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Dolsku;

g)    przekazania majątku Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dolsku;

h)    zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji statutowej;

i)      przyjęcia Strategii rozwoju miejscowości Nowieczek na lata 2017-2022.

9.     Zapytania i wnioski radnych.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.