22-03-2017 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXIX Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XXIX Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 29 marca 2017 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku, z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.

6.      Sprawozdania za rok 2016 z zakresu działalności:

-         Przedszkola Samorządowego STOKROTKI w Dolsku,

-         Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku.

7.      Sprawozdanie za rok 2016 z zakresu działalności Komisji Rady Miasta i Gminy w Dolsku:

-         Rewizyjnej,

-         Inwestycji i Spraw Gospodarczych,

-         Ochrony Środowiska,

-         Oświaty, Kultury i Sportu.

8.      Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:

a)     nabycia nieruchomości położonej w Dolsku;

b)     aneksu nr 10 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju;

c)      aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dolsk

d)      dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego;

e)     zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok.

9.      Interpelacje i zapytania radnych.

10.  Wolne głosy i wnioski.

11.  Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.