28-03-2018 r. Wersja do wydruku  

Informacja w sprawie wzrostu cen za odbiór odpadów

 

 

 

 

 

 

Informacja Zarządu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” w Czempiniu w sprawie wzrostu cen za odbiór odpadów od 1 lipca 2018 roku.

 

Od 1 lipca 2018 roku stawki za odbiór odpadów będą wynosiły odpowiednio: 13 zł od osoby na nieruchomościach zamieszkałych, w których realizowany jest obowiązek segregacji odpadów, natomiast w przypadku gdy nie jest realizowany obowiązek segregacji, cena odbioru odpadów wyniesie 26 zł od osoby.

 

Zmianie ulegają również stawki za odbiór odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych (pojemniki). Stawka za odbiór odpadów od 1 lipca 2018 roku będzie wynosiła 140zł/m3 dla odpadów selektywnie zbieranych, natomiast 280zł/m3 dla odpadów zbieranych w sposób zmieszany. Opłata jak dotychczas, będzie obliczana proporcjonalnie do wielkości zadeklarowanych pojemników.

 

Na wzrost ceny usługi, główny wpływ ma zmiana legislacyjna obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 roku zmieniająca rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Do końca 2017 roku opłata za składowanie odpadów (przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego) wynosiła 24,15 zł za tonę, natomiast w roku 2018 wynosi 140,00 zł za tonę, w 2019 - 170,00 zł za tonę, a w 2020 - 270,00 zł za tonę odpadów.

 

Pośrednią przyczyną wzrostu cen za odpady jest znaczny wzrost ilości odpadów, a co za tym idzie, większe koszty transportu i zbiórki odpadów oraz wzrost opłaty za zagospodarowanie i składowanie odpadów na składowiskach.

 

Wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami nie wiąże się z koniecznością ponownego składania deklaracji przez mieszkańców oraz firmy. Każdy, indywidualnie, najpóźniej do 30 czerwca 2018 roku, otrzyma informację o wysokości stawki zgodnie ze złożoną wcześniej deklaracją.

 

Wszelkie informacje dotyczące zmiany stawek za odbiór odpadów komunalnych będą zamieszczone w najbliższym czasie na stronie internetowej Biura Związku:

 

www.selekt.czempin.pl


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.