11-07-2018 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XLVII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zaprasza na XLVII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 23 lipca 2018 roku o godz. 900 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad XLVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.     Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.     Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.

6.     Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:

a)    uchwała w sprawie przyjęcia i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Dolsk do organu regulacyjnego;

b)    uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk, na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

c)     uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych;

d)    uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Dolsk na okręgi wyborcze;

e)    uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Mełpin gmina Dolsk;

f)      uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2018.

7.     Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.     Interpelacje i zapytania radnych.

9.     Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

Janina Pawełczyk


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.