13-02-2019 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na VI Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na VI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 20 lutego 2019 roku o godz. 1500 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.     Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

5.     Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Dolsk.

6.     Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)    zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy,

b)    w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich,

c)    w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Miasta i Gminy Dolsk w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,

d)    w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola „Stokrotki” w Dolsku,

e)    w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego,

f)     zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych,

g)    w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023,

h)    uchwała w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2019 roku,

i)      w sprawie zmiany Statutu Gminy Dolsk.

7.     Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.     Interpelacje i zapytania radnych.

9.     Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

/-/ Romuald Nawrot

 

 

 

Natomiast z treściami projektów uchwał, można zapoznać się w systemie eSesja, bezpośredni link:

 

>>> System eSesja <<<


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.