20-09-2007 r. Wersja do wydruku  

OGŁOSZENIE

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk

oferuje do sprzedaży

Autobus będący własnością Urzędu Miasta i Gminy Dolsk

 

 

 

 

 

 

1.      Dane dotyczące autobusu:

-         nazwa: Autosan H-9-21 - silnik z zapłonem samoczynnym

-         nr rejestr.: PZL 9035 - moc silnika 110 kW

-         rok produkcji: 1989 - pojemność: 6540

-         badanie tech. do 16.08.2007r. - wskazanie licznika: 96 096 km

-         liczba miejsc siedzących: 40

 

2.      Pojazd można obejrzeć w dniach roboczych w godz. 800 - 1400obecności upoważnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy Dolsk po uprzednim kontakcie telefonicznym tel. 662 028-600.

 

3.      Cena wywoławcza brutto 5.100,- zł (pięć tysięcy sto zł).

 

4.      Pisemne ofert prosimy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk Plac Wyzwolenia 4 w pok. Nr 1 (sekretariat) w godzinach urzędowania w terminie do 10 października 2007 roku.

 

5.      Oferta powinna zawierać:

-         imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,

-         datę sporządzenia oferty,

-         oferowaną cenę za przedmiot transakcji i sposób jej zapłaty.

 

6.      Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 11 października 2007 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk o godz. 1000 - pokój nr 15.

 

7.      Koszty opłat skarbowych wynikających z zawarcia umowy kupna – sprzedaży autobusu ponosi nabywca.

 

8.      Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.dolsk.pl i w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk pok. Nr 7 tel. 061 2843406.

 

 

Ostatnia aktualizacja:

     27.09.2007 r.


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.