13-11-2019 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XV Sesję

Rady Miasta i Gminy Dolsk

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XV Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 roku o godz. 14:00 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.    Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

5.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Dolsk w roku szkolnym 2018/2019.

6.    Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)    w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok,

b)    w sprawie zmiany uchwały nr IV/24/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy za rok 2018,

c)     w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

d)    w sprawie zmiany Statutu Gminy Dolsk,

e)    w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych,

f)      w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020,

g)    w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mełpin, gmina Dolsk.

7.    Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.    Interpelacje i zapytania radnych.

9.    Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

/-/ Romuald Nawrot

 

 

 

Natomiast z treściami projektów uchwał, można zapoznać się w systemie eSesja, bezpośredni link:

 


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.