18-11-2019 r. Wersja do wydruku  

Midzychd

 

 

 

Wie w bezlenej i paskiej okolicy, 5 km na pnocny zachd od Dolska, przy lokalnej drodze do Drzonku. Jako wie szlachecka wzmiankowana w 1398 r., nosia nazw Messechod. W XVII w. dwr by rezydencj Wyganowskich. Wtedy te wybudowano kaplic dworsk. Na przeomie XVIII i XIX w. zaoono tu park. W pierwszej poowie XIX w. Midzychd przeszed na wasno rodziny Sczanieckich. Tworzy cao z folwarkami w Gawronach i Pince oraz osad len Szelg. Specjalizowa si wtedy w hodowli byda i owiec, czynna bya take olejarnia z napdem kieratowym. Od roku 1926 wie przesza w rce pukownika Stanisawa Bukowieckiego z Cichowa, nastpnie generaa Juliusza Bukowieckiego i Romana Loga, aptekarza ze remu. Po 1945 r. Midzychd zosta upastwowiony.

 

W Midzychodzie urodzili si Alfons Kostrzewski i Jzef ukomski.

 

Na skraju wsi znajduje si park krajobrazowy z XVIII w. z du iloci pomnikw przyrody m. in. 11 dbw szypukowych o obwodzie 695 – 300 cm. W jego centrum mieci si dwr z pocztku XIX w. przebudowany w 1846 r. i rozbudowany o pitrowe skrzydo w 1870 r. Na miejscu dworskiej kaplicy Wyganowskich z XVIII w. stoi kaplica NMP Niepokalanie Pocztej /proj. Aleksander Holas/ z 1982 r. Dzi zesp dworsko-folwarczny w Midzychodzie jest uytkowany przez „Spjni” Hodowl i Nasiennictwo Ogrodnicze z Nochowa.

 

 

 

rda tekstu:

Zbigniew Szmidt, Atrakcje turystyczne ziemi remskiej

Zdzisawa Duak, Dolsk moje miasto


.: Powrt :.
Wszelkie prawa zastrzeone  © 2006 - Urzd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plikw cookies.       Wicej informacji znajdziesz w Polityce Prywatnoci.