11-01-2008 r. Wersja do wydruku  

Posiedzenie „Konwentu Burmistrzów”

 

 

 

 

 

 

W czwartek, 10 stycznia 2008 r. odbyło się w Dolsku posiedzenie „Konwentu Burmistrzów”, w którym uczestniczyli szefowie gmin powiatu śremskiego wraz ze starostą i v-ce starostą śremskim. Omawiano m.in. zasady finansowania utrzymania dróg powiatowych w granicach miasta (dot. Śremu, Książa Wlkp. i Dolska).

 

Po przedstawieniu powyższego zagadnienia przez Starostę - Tadeusza Waczyńskiego i Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg – Lecha Czekałę przystąpiono do dyskusji. Przedstawione propozycje to przede wszystkim: informacja o wysokości środków finansowych, które mają trafić do gmin na utrzymanie tych dróg.

 

Propozycja starosty jest następująca:

-         gmina Dolsk   -   (4.130 mb dróg) - 46.225 zł

-         gmina Książ Wlkp.   -   (2.550 mb dróg) - 33.775 zł

-         gmina Śrem    -   (11.848 mb dróg) - 205.000 zł

 

Starosta jednocześnie poinformował, że przedstawi gminom propozycję przekazania tych dróg na ich własność.

 

Propozycja przekazania środków w zaproponowanej wysokości wzbudziła kontrowersję głównie Burmistrza Dolska, który argumentował, że gmina Dolsk otrzymuje proporcjonalnie najmniej środków finansowych.

 

Gmina Dolsk jak wynika z wyliczeń otrzymałaby 11.193 zł/km/rok, gmina Książ Wlkp. 13.245 zł/km/rok a gmina Śrem 17.376 zł/km/rok. Przedstawiciele Starostwa przedstawili wyliczenia, które brały pod uwagę powierzchnie: dróg, chodników i terenów zielonych i na tym oparli swoje argumenty.

 

W konkluzji Burmistrz Dolska stwierdził, że jedynie przyjmuje do wiadomości przedstawione fakty, lecz się z tymi propozycjami nie zgadza.

 

Uzgodniono też, że propozycję przejęcia przez gminy dróg powiatowych w granicach miast burmistrzowie otrzymają po jej opracowaniu - w terminie późniejszym.

 

Kolejnym tematem, omawianym na posiedzeniu konwentu była sprawa gospodarki odpadami komunalnymi. W tym punkcie osobami przedstawiającymi sprawę byli: Burmistrz Śremu - Adam Lewandowski oraz Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie – Paweł Wojna.

 

Uczestnicy obrad zapoznali się z polityką władz gminy Śrem w stosunku do Przedsiębiorstwa i prowadzonego przez nie wysypiska odpadów komunalnych w Mateuszewie w kontekście m.in. wprowadzenia tzw. „opłaty marszałkowskiej”.

 

Gmina Śrem przekazała jako aport teren wysypiska PGK – Śrem. Przedsiębiorstwo zostało wyposażone w kolejne składniki majątkowe, służące jego działalności (pojazdy, kontenery, itp.). Na 2008 rok planuje się dalsze duże inwestycje (linia sortownicza, kompostownik, pojazdy) poprawiające w sposób zasadniczy pracę Przedsiębiorstwa. Prezes PGK – Paweł Wojna zapowiedział też wzrost cen wywozu odpadów komunalnych. Szefowie gminy byli zgodni, że cennik musi być tak skonstruowany, aby preferował osoby segregujące odpady w swoim gospodarstwie domowym.

 

Po omówieniu spraw bieżących – w ostatnim punkcie obrad – posiedzenie pod przewodnictwem Burmistrza Dolska Henryka Litka - zakończono.

 

 

 


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.