16-06-2020 r. Wersja do wydruku  

Nabór rachmistrzów spisu rolnego

 

 

 

Nabór na rachmistrzów terenowych prowadzony jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728) i trwa od dnia 15 czerwca do dnia 8 lipca 2020 roku.

Kandydat na rachmistrza terenowego musi spełniać następujące warunki:

1)          być osobą pełnoletnią,

2)          zamieszkiwać na terenie Gminy Dolsk,

3)          posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4)          posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5)          kandydat nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Szczegółowe wymagania znajdują się na stronie https://spisrolny.gov.pl.

 

Zgodnie z „Instrukcją organizacyjną do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku” opracowaną przez Główny Urząd Statystyczny wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych zobligowani będą do wzięcia udziału w szkoleniu, które zostanie zakończone egzaminem. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

 

W przypadku sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza decyduje kolejność zgłoszenia kandydata - pozostali kandydaci wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.

 

Rachmistrz terenowy będzie przeprowadzał spis w gospodarstwach rolnych osób prawnych, osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej w terminie od dnia 1 września 2020 roku do dnia 30 listopada 2020 roku.

 

Wymagane dokumenty:

1)          Zgłoszenie na rachmistrza terenowego wg załącznika nr 1

2)          Oświadczenie kandydata na rachmistrza terenowego wg zał. nr 2

3)          Oświadczenie o niekaralności wg załącznika nr 3

 

 

>>> POBIERZ <<<

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia na rachmistrzów terenowych należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk w godzinach pracy tut. Urzędu lub pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Dolsk ul. Plac Wyzwolenia 4 63-140 Dolsk w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” w terminie do dnia 8 lipca 2020 roku - decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu.

 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Gminny Komisarz Spisowy -

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk

 

/-/ Barbara Wierzbińska

 

 

 


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.