20-04-2008 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXI Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XXI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2008 roku o godz. 1100 w sali Urzędu Miasta i Gminy Dolsk z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie XXI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Przyjęcie sprawozdań z działalności:

a)     Gimnazjum w Dolsku,

b)     Szkoły Podstawowej w Dolsku z filią Małachowo,

c)     Szkoły Podstawowej w Masłowie,

d)     Przedszkola Samorządowego w Dolsku z filiami,

e)     Przedszkola Samorządowego w Wieszczyczynie.

6.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     udzielenia absolutorium Burmistrzowi,

b)     zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej,

c)     zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy na 2008 rok,

d)     zbycia nieruchomości położonej w Lipówce w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

e)     zbycia nieruchomości położonej w Pince stanowiącej drogę w drodze bez przetargowej,

f)       aneksu nr 3 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.

7.      Interpelacje i wnioski radnych.

8.      Wolne głosy i wnioski.

9.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Kierzkowski


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.