18-11-2020 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXVI Sesję

Rady Miasta i Gminy Dolsk

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XXVI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2020 roku o godz. 13:00 i zarządza jej odbycie w zdalnym trybie obradowania poprzez system eSesja oraz Zoom z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.    Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

5.    Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)    w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok,

b)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2020-2029,

c)     w sprawie przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

6.    Interpelacje i zapytania radnych.

7.    Wolne głosy i wnioski.

8.    Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

/-/ Romuald Nawrot

 

 

 

Natomiast z treściami projektów uchwał, można zapoznać się w systemie eSesja, bezpośredni link:

 


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.