18-06-2008 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXIII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XXIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2008 roku o godz. 1200 w sali Urzędu Miasta i Gminy Dolsk z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie XXIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy na 2008 rok

b)     zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Międzychodzie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

c)     zbycia nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego,

d)     zbycia nieruchomości w Dolsku w drodze bezprzetargowej,

e)     wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie komunalne,

f)       odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dolsku,

g)  powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dolsku.

6.      Interpelacje i wnioski radnych.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Kierzkowski


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.