21-03-2006 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXXV Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XXXV Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 29 marca 2006 roku o godz.1100 w sali Urzędu Miasta i Gminy Dolsk z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3.      Przyjęcie protokołu XXXIV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a.      absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,

b.      zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta i gminy na 2006 rok,

c.      przeznaczenia części umorzonej pożyczki z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

d.      przeznaczenia części umorzonej pożyczki z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

e.      regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Dolsk,

f.       sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych,

g.      określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Dolsk z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa ,udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz określenia organu do tego uprawnionego,

h.      przyjęcia zmian w Statucie Związku,

i.        przyjęcia zmian w Statucie Związku.

6.      Interpelacje i wnioski radnych.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie obrad Sesji. 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Eugeniusz Mądry


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.