17-02-2021 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXIX Sesję

Rady Miasta i Gminy Dolsk

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XXIX Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2021 roku o godz. 14:00 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.     Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

5.     Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w palcówkach oświatowych Gminy Dolsk za 2020 rok.

6.     Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rady:

a)    Rewizyjnej,

b)    Skarg, Wniosków i Petycji,

c)     Budżetu i Spraw Gospodarczych,

d)    Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

e)    Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

7.     Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)    w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok,

b)    w sprawie rozpatrzenia Petycji nr 1 z dnia 15 grudnia 2020 r., dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,

c)     w sprawie rozpatrzenia Petycji nr 2 z dnia 15 grudnia 2020 r., dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie szczepień na chorobę COVID-19 wywołaną przez wirus SARS-CoV-2,

d)    w sprawie Petycji nr 3 z dnia 5 stycznia 2021 r. złożonej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO dotyczącą ”Alarm! Stop zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej Szczepionce!”.

8.     Interpelacje i zapytania radnych.

9.     Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

/-/ Romuald Nawrot

 

 

 

Natomiast z treściami projektów uchwał, można zapoznać się w systemie eSesja, bezpośredni link:

 


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.