19-05-2021 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXXI Sesję

Rady Miasta i Gminy Dolsk

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XXXI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 26 maja 2021 roku o godz. 14:00 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.    Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

5.    Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)    w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok,

b)    w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029,

c)     zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych,

d)    w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących mienie gminne komunalne Gminy Dolsk,

e)    zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Dolsk na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dolsk,

f)      w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Nowieczku,

g)    w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia pisma z dnia 4 marca 2021 roku, w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego,

h)    w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.

6.    Interpelacje i zapytania radnych.

7.    Wolne głosy i wnioski.

8.    Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

/-/ Romuald Nawrot

 

 

 

Natomiast z treściami projektów uchwał, można zapoznać się w systemie eSesja, bezpośredni link:

 

 


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.