09-06-2021 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXXII Sesję

Rady Miasta i Gminy Dolsk

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XXXII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 roku o godz. 12:00 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.    Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

5.    Przedstawienie Raportu o stanie gminy Dolsk za rok 2020.

6.    Debata nad Raportem o stanie gminy Dolsk za rok 2020.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk wotum zaufania.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)    w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok,

b)    w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029,

c)     w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dolsk i przekazania go do organu regulacyjnego.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

/-/ Romuald Nawrot

 

 

 

Natomiast z treściami projektów uchwał, można zapoznać się w systemie eSesja, bezpośredni link:

 


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.