14-10-2021 r. Wersja do wydruku  

Konsultacje dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2022

 

 

 

W związku z przygotowywanym rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2022. Urząd Miasta i Gminy Dolsk zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) działających na rzecz Gminy Dolsk, do przedstawienia swoich propozycji do wyżej wymienionego programu.

 

Projekt uchwały można pobrać ze strony internetowej gminy Dolsk zakładka GMINA DOLSK/Organizacje Pozarządowe/Konsultacje lub poniżej.

 

Projekt jest dostępny do wglądu także w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk – pokój nr 7.

 

W szczególności konsultacje dotyczą obszarów w jakich podejmowane są zadania oraz zakresu tych zadań.

 

Opinie winny być wyrażone w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres umig@dolsk.pl lub dostarczone do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Dolsk.

 

 

Termin wyrażania opinii:

od dnia 14 października 2021 r. do dnia 28 października 2021 r.

 

 

>>> POBIERZ <<<

 


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.