22-10-2021 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXXV Sesję

Rady Miasta i Gminy Dolsk

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XXXV Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 28 października 2021 roku o godz. 15:00 w sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.    Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

5.    Analiza oświadczeń majątkowych za rok 2020:

a)    analiza oświadczeń majątkowych pracowników przedstawiana przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,

b)    analiza oświadczeń majątkowych radnych przedstawiana przez Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk.

6.    Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)    w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok,

b)    w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029,

c)     w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

d)    w sprawie opłaty targowej,

e)    w sprawie opłaty od posiadania psów,

f)      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

g)    w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do  publicznych przedszkoli oraz publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Dolsk.

7.    Interpelacje i zapytania radnych.

8.    Wolne głosy i wnioski.

9.    Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

Miasta i Gminy Dolsk

 

/-/ Romuald Nawrot

 

 

 

Natomiast z treściami projektów uchwał, można zapoznać się w systemie eSesja, bezpośredni link:

 


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.