29-03-2006 r. Wersja do wydruku  

Sesja absolutoryjna

 

 

 

 

 

 

Rada Miasta i Gminy Dolsk na sesji w dniu 29 marca 2006 r. dokonaa oceny wykonania budetu miasta i gminy w roku 2005.

 

 

 

 

 

Przedoone przez Burmistrza sprawozdanie, wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisj Rewizyjn oraz pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stanowiy w ocenie radnych podstaw do jednogonego podjcia uchway w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.

 

 

 

 

 

Rada zdecydowaa take o:

-         zmianie budetu na rok biecy,

-         przeznaczeniu czci umorzonych poyczek z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizacj zadania pt. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku – V etap” – cznie 115.350 zotych,

-         sprzeday komunalnych lokali mieszkalnych w budynku w Nowieczku nr 32 wraz z udziaem w gruncie stanowicym dziak nr 37,

-         okreleniu szczegowych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci jednostek organizacyjnych gminy Dolsk z tytuu nalenoci pieninych, do ktrych nie stosuje si przepisw ustawy – ordynacja podatkowa, udzielenia ulg w spacaniu tych nalenoci oraz okrelenia organu, do tego uprawnionego,

-         przyjciu zmian w statucie Zwizku Midzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadw – SELEKT”.

 

 

 


.: Powrt :.
Wszelkie prawa zastrzeone  © 2006 - Urzd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plikw cookies.       Wicej informacji znajdziesz w Polityce Prywatnoci.