23-11-2021 r. Wersja do wydruku  

Granty PPGR - ważny komunikat dot. uzupełnienia dokumentów

 

 

 

 

Zmianie uległy wymagania dotyczące weryfikacji oświadczeń złożonych w ramach przeprowadzonego naboru dla konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

 

W związku z powyższym należy uzupełnić złożone oświadczenia o następujące dokumenty:

-       potwierdzenie faktu zatrudnienia w PGR np. kserokopia świadectwa pracy, kserokopia umowy o pracę, kserokopie zaświadczenia z KOWR, kserokopia zaświadczenia z ZUS lub inny dokument wydany przez instytucję organu publicznego;

-       kserokopia dokumentów potwierdzających pokrewieństwo w linii prostej np. kserokopia aktu urodzenia, małżeństwa;

-       w przypadku, gdy adres zamieszkania dziecka wskazanego w oświadczeniu jest inny niż adres zameldowania, proszę o dostarczenie dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania wskazany w oświadczeniu.

 

Dokumenty należy złożyć z pismem przewodnim (do pobrania poniżej), umożliwiającym pracownikom urzędu powiązanie ich z właściwymi oświadczeniami.

 

Tylko uzupełnione oświadczenia gwarantują udział w procesie aplikowania o grant.

 

Termin uzupełnienia dokumentów: do 10 grudnia 2021 r. do godz. 14:00.

 

Uzupełnienia można przesyłać drogą pocztową/kurierską (liczy się data wpływu do urzędu) lub składać osobiście w UMiG Dolsk – pokój nr 7.

 

Osoby, które dostarczyły już ww. dokumenty, nie muszą tego robić ponownie.

 

 

>>> POBIERZ <<<

 

 

 


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.