18-03-2009 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XXXI Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XXXI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 25 marca 2009 roku o godz. 1100 w sali Widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie XXXI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

3.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.      Przyjęcie sprawozdań z działalności:

a)     Komisji Rady za rok 2008,

b)     Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

c)     Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku,

d)     Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku,

e)     Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku.

5.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk,

b)     zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na 2009 rok,

c)     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Śremskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 4070P do drogi wojewódzkiej 434 do miejscowości Wieszczyczyn”,

d)     zaciągnięci pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej,

e)     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Śremskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Mszczyczyn oraz w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Dolsk, ulice Gostyńskie Przedmieście i Podrzekta,

f)       upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,

g)     wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

h)     zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Mszczyczynie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

6.      Interpelacje i wnioski radnych.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Kierzkowski


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.