17-02-2010 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XLII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XLII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2009 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie XLII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad XLI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

3.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.      Przedstawienie sprawozdań z wykonania planu pracy stałych Komisji Rady Miasta i Gminy za rok 2009.

5.      Przyjęcie sprawozdań za rok 2009 z działalności:

a)     Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku,

b)     Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku,

c)     Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreracji w Dolsku,

d)     sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dolsk w 2009 roku.

6.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok,

b)     o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Borek Wlkp z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi w Studziannie”,

c)     przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dolsku wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w Dolsku,

d)     przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk,

e)     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrakowa Drzonek- Rusocin- Wieszczyczyn,

f)       przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrakowa Księginki- Ostrowieczno,

g)     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrakowa Małachowo– Mszczyczyn- Księginki,

h)     regulaminu udostępnienia i korzystania z Sali Sportowej Miejsko–Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku.

7.      Interpelacje i wnioski radnych.

8.      Wolne głosy i wnioski.

9.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Kierzkowski


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.