26-03-2010 r. Wersja do wydruku  

Zaproszenie na XLIII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XLIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 31 marca 2010 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie XLIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad XLII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

3.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.      Przedstawienie sprawozdań za rok 2009 z działalności:

a)     Gimnazjum w Dolsku,

b)     Szkoły Podstawowej w Dolsku wraz z filiami,

c)     Szkoły Podstawowej w Masłowie,

d)     Przedszkola Samorządowego w Dolsku z filiami,

e)     Przedszkola Samorządowego w Wieszczyczynie,

f)       Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk.

5.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok,

b)     zatwierdzenia sprawozdania z działalności Biblioteki Miasta i Gminy Dolsk za 2009 rok,

c)     regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Dolsk,

d)     wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

e)     zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Dolsk,

f)       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej, terenów pod zalesienia oraz terenów rolniczych w gm. Dolsk, obręb Międzychód, działki nr ewid. 29/5, 29/8, 29/10 i 29/12,

g)     sprzedaży komunalnych lokali mieszkaniowych położonych w Dolsku przy ul. Kościelnej,

h)     nabycia nieruchomości położonej w Mszczyczynie.

6.      Interpelacje i wnioski radnych.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Kierzkowski


.: Powrót :.
Wszelkie prawa zastrzeżone  © 2006 - Urząd Miasta i Gminy Dolsk       Kontakt: umig@dolsk.pl
Ten serwis korzysta z plików cookies.       Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.