GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Samorządowcy z Dolska na posiedzeniu Związku Miast Polskich.


       Burmistrz Dolska Henryk Litka
oraz v-ce Przewodniczący Rady Miasta i Gminy – Jan Rzepczyński brali udział w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich, które odbywało się w dniach 8 i 9 marca 2012r. w Karpaczu. W porządku obrad znajdowały się sprawy dot. udzielenia absolutorium dla Zarządu ZMP za 2011 rok oraz wybory uzupełniające do Zarządu.
       
W drugim dniu obrad przybył Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni.
       
Tego dnia omawiano stan rozmów na linii Rząd – Samorząd oraz dyskutowano o wdrożeniu ustawy „śmieciowej”, omówiono samorządowy projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

     Zgromadzenie Ogólne zakończyło się kilkoma wystąpieniami burmistrzów i prezydentów, którzy przedstawili najpilniejsze sprawy do natychmiastowej zmiany.

 
Opublikowano dnia 12-03-2012 r.