GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: INFORMACJA


INFORMACJA

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy Dolsk informuje, że od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2012 r., producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na II półrocze 2012 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 81,70 zł na 1 ha użytków rolnych.

 

Do wniosku należy dołączyć faktury Vat za okres od 1.02.2012 r. do 31.07.2012 r.
Opublikowano dnia 31-07-2012 r.