GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zamówienia publiczne: Przetarg


Zamówienia publiczne: Przetarg

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOLSK ogłasza przetarg nieograniczony (usługi) na: "Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Dolsk wraz z uzupełnieniem nierówności niwelety nawierzchni tłuczniem oraz gruzem betonowym".

 

 

Zobacz treść całego ogłoszenia o przetargu
Opublikowano dnia 07-05-2013 r.