GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Informacja dotycząca spraw meldunkowych


Informacja dotycząca spraw meldunkowych

 

 

 

 

 

 

Od dnia 1 stycznia 2013 r. zniesiono niektóre przepisy dotyczące obowiązku meldunkowego. Ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. wprowadzono ułatwienia w kwestiach meldunkowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1407).

 

Zgodnie z nowymi przepisami:

-         nie trzeba najpierw wymeldowywać się w jednym urzędzie, aby w drugim urzędzie dokonać zameldowania.

Wszystkie te czynności można dokonać w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu.

 

Od 1 stycznia 2013 r. przy dokonywaniu meldunku, nie ma obowiązku podawania informacji o:

-         wykształceniu,

-         obowiązku wojskowym,

-         oraz przedkładania książeczki wojskowej.

 

Zniesione zostały sankcje karne m.in. dla obywateli polskich i obywateli UE, na niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

 

Dłuższy jest też termin na zgłoszenie meldunku, z dotychczasowych 4 dni termin został wydłużony do 30 dni.

 

Zgodnie z oczekiwaniami obywateli można dopełnić formalności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika.

Oznacza to,  ze ustanowiony pełnomocnik będzie mógł m. in. zarówno zameldować, jak i wymeldować z miejsca pobytu stałego oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące.

 

Ponadto od 1 stycznia 2o13 r. nie ma obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie przekraczający trzech miesięcy.

 

Nie ma także obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów.

 

Zgodnie z ustawą obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony z początkiem stycznia 2016 r.
Opublikowano dnia 20-05-2013 r.