GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE

 

 

 

 

 

o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

 

 

 

Dnia 8 maja 2014 roku Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 24/14 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 5 maja 2014r. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wybrała:

 

Temat zadania:

„Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych na terenie gminy, współorganizowanie i uczestnictwo w imprezach sportowo rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym, promocja sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży”

 

-         Uczniowski Klub Sportowy „Kusy” Dolsk kwota 7.950,-zł

-         Ludowy Klub Sportowy „ZAWISZA” Dolsk kwota 1.500,-zł

-         Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności lokalnej w Gminie Dolsk DLK 2020 kwota 1.000,-zł

-         Polski Związek Wędkarski Okręg Poznań – Koło PZW 5 Dolsk kwota 2.550,-zł
Opublikowano dnia 09-05-2014 r.