GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na I Sesję


Zaproszenie na I Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na I Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2006 roku o godz. 1100 w sali Urzędu Miasta i Gminy Dolsk z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie I Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnych do Rady Miasta i Gminy Dolsk.

3.      Ślubowanie radnych.

4.      Wybór Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk:

a)     zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady,

b)     wybór Komisji Skrutacyjnej,

c)     podjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk.

5.      Wybór V-ce Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk:

a)     zgłaszanie kandydatów na V-ce Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk,

b)     wybór Komisji Skrutacyjnej,

c)     podjęcie uchwały o wyborze V-ce Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk.

6.      Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.

7.      Ślubowanie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.

8.      Wybór Komisji Rewizyjnej:

a)     podjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej.

9.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Eugeniusz Mądry

 
Opublikowano dnia 17-11-2006 r.