GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zmiany w zakresie wydawania dowodów osobistych


Zmiany w zakresie wydawania dowodów osobistych

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy Dolsk informuje, że od 1 marca 2015 r. wchodzi w życie ustawa o dowodach osobistych (Dz.U. Nr 167 poz. 1131 z 2010 r.), która zmienia dotychczasowe zasady wydawania dowodów osobistych.

 

Nowy dowód nie będzie zawierał już informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego. Pojawi się natomiast informacja o obywatelstwie. Format dowodu osobistego pozostanie bez zmian.

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie na terenie całego kraju.

 

Do wniosku załącza się kolorową fotografię (1 szt.) o wymiarach 35x45 wykonaną na jednolitym jasnym tle, obejmującą wizerunek twarzy, pokazującą wyraźnie oczy, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, patrzącą na wprost – zdjęcie identyczne jak to, które obowiązuje przy składaniu wniosku o wydanie paszportu.

Fotografia powinna być wykonana nie później niż 6 m-cy przed dniem złożeniem wniosku.

 

Dowód osobisty będzie ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5 raku życia, które będą ważne przez okres 5 lat.

 

Po 1 marca 2015 r. dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów.

 

Przy utracie dowodu osobistego, dokument ten unieważni już z chwilą zgłoszenia organ gminy, do którego zgłosimy utratę dokumentu, a nie jak dotychczas jego wystawca. Otrzymamy też zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie utraty dokumentu. Zaświadczenie będzie ważne do czasu wydania nowego dowodu, ale nie dłużej niż dwa miesiące.
Opublikowano dnia 17-02-2015 r.