GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Informacja z spotkania


Informacja z spotkania

 

 

 

 

 

 

W dniu 19 lutego 2015 r. w sali Urzędu Miasta i Gminy Dolsk odbyło się spotkanie Burmistrza z sołtysami gminy Dolsk oraz Przewodniczącym Samorządu Mieszkańców Dolska. W spotkaniu wzięły udział także Pani Liliana Lenarczyk-Żurczak - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk oraz Pani Mirella Godawa Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich.

 

Pan Burmistrz Henryk Litka pogratulował wygranych wyborów w sołectwach i życzył wielu sukcesów oraz dobrej i efektywnej współpracy. Wszyscy otrzymali teczki wraz z notatnikami i zbiorem przepisów samorządowych oraz legitymacje sołeckie.

 

Podczas zebrania Pani Liliana Lenarczyk-Żurczak omówiła podstawowe prawa i obowiązki sołtysów wynikające z ustawy o samorządzie terytorialnym oraz z postanowień statutowych poszczególnych sołectw.

 

 

Powiększ zdjęcie

 

Powiększ zdjęcie

 

Powiększ zdjęcie

 

  

 

WAŻNE!

Kliknij na dowolne zdjęcie w celu jego powiększenia.
Opublikowano dnia 20-02-2015 r.