GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy


Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

trwa 43. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Celem konkursu jest wyróżnianie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Konkurs promuje także projekty edukacyjne i popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku pracy.

 

Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach:

-         kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne (wdrożone rozwiązania autorskie, ograniczające zagrożenia dla człowieka w środowisku pracy)

-         kategoria B – prace naukowo-badawcze (opracowania naukowe związane z poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy, które mogą być zastosowane w praktyce, w tym prace doktorskie)

-         kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne (opracowania, rozwiązania lub działania z zakresu organizacji pracy, edukacji i popularyzacji bezpieczeństwa pracy, w tym prace dyplomowe – np. inżynierskie, licencjackie, magisterskie, wydawnictwa)

 

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać do Sekretariatu Konkursu  do 31 lipca 2015 r. (Sekretariat prowadzi Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. 22/623-36-83, e-mail: ciop@ciop.pl).

 

Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie: www.ciop.pl/konkurs-bhp
Opublikowano dnia 15-06-2015 r.