GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: INFORMACJA


INFORMACJA

 

 

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOLSK

 

na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

 

informuje

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

na wniosek pana Krzysztofa Hasińskiego, prowadzącego firmę ECOGRAND Sp. z o.o., z dnia 12 czerwca 2015 r.

 

w sprawie

 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odzysku odpadów z opakowań typu PET, PP, PE, HDPE oraz zbiórce i transporcie wyżej wymienionych odpadów, na działce o numerze ewidencyjnym 577/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Dolsk, gmina Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie.

  

 

Ze szczegółami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk przy Placu Wyzwolenia 4 w godzinach urzędowania, Referat Gospodarczy, biuro nr 17 oraz na stronie internetowej https://wykaz.ekoportal.pl/...
Opublikowano dnia 07-07-2015 r.