GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Konkurs inicjatyw lokalnych „Tu mieszkam, tu zmieniam”


Konkurs inicjatyw lokalnych „Tu mieszkam, tu zmieniam”

 

 

 

 

 

 

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które mają pomysł na konkretną zmianę w swojej okolicy i zgłoszą go za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia czy pozarządowej organizacji społecznej, ale także szkoły, domu kultury czy innej instytucji samorządowej. Na zgłoszone projekty będzie można głosować również internetowo.

 

Formuła „Tu mieszkam, tu zmieniam” promuje działanie na rzecz projektów usprawniających życie w lokalnych społecznościach, wprowadzających realne, odczuwalne zmiany. Nasz program stawia na integrację środowisk lokalnych przy realizacji wspólnych pomysłów. Mogą one dotyczyć wielu aspektów życia mieszkańców: tworzenia i wyposażenia miejsc wspólnych, bibliotek, placów zabaw, parków, izb pamięci. Organizatorzy Konkursu chcą promować działania na rzecz ochrony zabytków i lokalnej historii, ochrony środowiska, pogłębiania więzi lokalnych, integracji międzypokoleniowej.

 

Realizacja 25 najlepszych inicjatyw lokalnych zostanie wsparta grantami w wysokości 10.000 zł. Ponadto Bank dofinansuje 50 projektów kwotą po 7.000 zł i 225 projektów kwotą po 4.000 zł każdy.

 

Do 26 lipca - można składać wnioski na realizację projektów poprzez aplikację internetową na stronie www.bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam.
Opublikowano dnia 08-07-2015 r.