GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: INFORMACJA


INFORMACJA

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy Dolsk przypomina o zbliżającym się terminie płatności:

-         4 raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości za 2015 r.

 

Termin płatności wymienionych należności upływa dnia 16.11.2015 r.

 

W przypadku niewpłacenia należności w wymaganym terminie zostaną wysłane upomnienia, obciążające dodatkowo kosztami doręczenia (11,60 zł) oraz odsetkami podatkowymi.
Opublikowano dnia 06-11-2015 r.